Prvi tjedan

Jelena Kovačević

«Nema tipkanja x, y, z i svakako bez Shift i Enter tipke.» Crni tad zbunjen, kao da je nešto skrivio, obrati se nama rekavši: «Zaboravio sam Vam reći, pozvao sam svoje nove prijatelje Šegija i Kikija da nam se pridruže. Znate, upoznali smo se slučajno u našem kvartu, oni su se nedavno doselili.» Šutke smo klimnuli glavom, a i što smo mogli reći kad je Crni inače uvijek nepredvidljiv. Šegi pun sebe upita: «Pa gdje je Beck’s pivo? Bez njega mi desni i lijevi klik miša šteka!» Igra je krenula i došljaci su počeli rasturati kao da su Robert Donner i Curt Johnson. Bili smo ljuti na Crnoga što nam je pokvario večer. Zapanjeni njihovom brzinom otkrivanja mina, nismo obratili pažnju na njihova pravila igre, a koja su upravo kršili. Tada sam ja viknuo: «Hej dečki, ne poštujete vlastita pravila!» Da se ne bi zakuhalo, Crni je brzo donio novu turu Beck’sa da nazdravimo. Pijući i pričajući bolje smo se međusobno upoznali i nastavili u veselijoj atmosferi igru. Bili smo zahvalni Crnom na novim prijateljima, ljubiteljima Beck’sa i Minesweeper-a, jer smo se u tome slagali. Dogovor je bio da tko izgubi slijedeći put mora biti domaćin. Svi smo se u isti glas nasmijali znajući da će to biti, tko drugi, nego opet Crni.


Podjelite svoju priču na društvenim mrežama

Naša Pravila zaštite privatnosti i Uvjeti i odredbe nedavno su ažurirani, a stupaju na snagu 22. svibnja 2018. Pročitajte te dokumente u cijelosti kako biste bili sigurni da razumijete na koji način korporacija Molson Coors prikuplja, upotrebljava i otkriva vaše podatke. Pritisnite ispod za pregled ovog web-mjesta.

Ako ste pročitali ova pravila i ne slažete se s njima, ili ne želite da se vaše informacije upotrebljavaju na taj način, zatvorite ovu stranicu. Za više informacija o načinu na koji prekinuti pretplatu ili ažurirati svoje informacije, pregledajte Pravila zaštite privatnosti.