Pravila nagradnog natječaja “Beck’stories”
WEB PRAVILA NATJEČAJA
Članak 1.
Organizator nagradnog natječaja pod nazivom „BECK'STORIES” (dalje: Natječaj) je Zagrebačka pivovara d.o.o., Ilica 224, 10 000 Zagreb, OIB: 83771985821. Osoba koja se prijavi radi sudjelovanja na Natječaju dalje se u tekstu naziva Sudionik. Natječaj nije ni na koji način povezan, sponzoriran ili promoviran od strane bilo koje društvene mreže koja se spominje u ovim pravilima.
Članak 2.
Natječaj se odvija u periodu počevši od 13.12.2016. g. u 12:00 sati do zaključno 3.1.2017. g. u 23:59 sati. Natječaj se odvija u 3 kruga:
 • • Prvi krug natječaja počinje 13.12. u 12:00 i završava 19.12. u 23:59
 • • Drugi krug natječaja počinje 20.12. u 12:00 i završava 26.12. u 23:59
 • • Treći krug natječaja počinje 27.12. u 12:00 i završava 3.1. u 23:59
Članak 3.
Pravo sudjelovanja u Natječaju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, starije od 18 godina na dan početka ovog Natječaja, osim natjecatelja koji su na Facebook stranici (https://www.facebook.com/beckshrvatska/) i/ili Instagram stranici @beckshrvatska (https://www.instagram.com/beckshrvatska/) u posljednjih 90 dana osvojili nagradu u nekom od natječaja Zagrebačke pivovare. Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju nemaju zaposlenici Zagrebačke pivovare d.o.o., zaposlenici agencije 404 d.o.o., niti članovi njihovih užih obitelji, kao niti jedna druga osoba koja je sudjelovala u pripremi ovog nagradnog natječaja. Maloljetnici nemaju pravo sudjelovati u Natječaju. U slučaju da se, unatoč ovim Pravilima, maloljetna osoba prijavi za sudjelovanje u Natječaju, a kasnijom provjerom podataka bude ustanovljeno da ne udovoljava uvjetu godina iz ovog članka, njezin rezultat bit će proglašen nevažećim te će nagrada pripasti idućem punoljetnom najbolje plasiranom Sudioniku.
Članak 4.
Za sudjelovanje u Natječaju potrebno je na internetsku stranicu Beck's Hrvatska (http://becks.hr/beckstories/prijavi-se) napisati završetak priče koja je prikazana kroz tri ilustracije, odnosno napisati joj kraj. Svaki sudionik može napisati najviše jedan završetak priče u jednom krugu Natječaja, odnosno tri priče kroz sva tri kruga. Organizator neće imati pristup korisnikovom Facebook profilu, niti će se koristiti i pristupati korisnikovim podacima na toj mreži, osim onih podataka koji su javno dostupni. Svako korištenje lažnih ili dvostrukih profila ili opravdana sumnja u postojanje istih, sankcionirat će se eliminacijom Sudionika iz Natječaja. Organizator ne može znati koji osobni podaci će biti prenijeti društvenim mrežama, niti na koji način i u kojem opsegu će takvi podaci biti korišteni od strane istih ili trećih osoba. Preporuča se Sudioniku da se upozna s pravilima zaštite podataka na spomenutim društvenim mrežama.
Članak 5.
Sudionik mora biti jedini i isključivi nositelj autorskih prava na prijavljeni tekst. Ako se u tekstu nalaze treće osobe, Sudionik svojim sudjelovanjem potvrđuje da ima njihov pristanak za njihovu objavu. Sudionik jamči da se s prijavljenim tekstom ne krše autorska i druga prava treće strane. Sudjelujući u Natječaju Sudionik kao autor prijavljenog teksta bezuvjetno prenosi na Organizatora isključivo pravo njihovog korištenja u promotivne svrhe brenda Beck's, bez potrebe za navođenjem imena autora i to vremenski, prostorno, medijski i sadržajno neograničeno te bez posebne naknade autoru osim nagrade na koju ima pravo ukoliko je dobitnik Natječaja. Sudionik daje suglasnost Organizatoru da na temelju svojeg prava iskorištavanja iz ovog članka to pravo prenese na treće osobe u istom opsegu.
Članak 6.
Cilj Natječaja je odabir najkreativnije priče Sudionika od strane žirija te njihovo nagrađivanje. Natječaj se sastoji od tri kruga koji traju ukupno 21 dana u vremenskom razdoblju sukladno članku 2. ovih Pravila. Peteročlani žiri nakon završetka svakog kruga natječaja bira 8 Sudionika koji su prijavili najoriginalniji tekst, a sveukupno će biti nagrađeno 24 Sudionika. Žiri se sastoji od sljedećih članova:
 • 1. Zlatko Nojkov, Zagrebačka pivovara d.o.o.
 • 2. Lorna Batinčić, Zagrebačka pivovara d.o.o.
 • 3. Boris Vukić, 404 d.o.o.
 • 4. Željka Vuger, 404 d.o.o.
 • 5. Artu Ditu
Dobitnici će biti objavljeni dan nakon završetka svakog kruga prema sljedećem rasporedu:
 • • Dobitnici nagrada u prvom krugu natječaja objavljuju se 20.12.
 • • Dobitnici nagrada u drugom krugu natječaja objavljuju se 27.12.
 • • Dobitnici nagrada u trećem krugu objavljuju se 4.1.
Dobitnici nagrada biti će objavljeni na Facebook stranici: https://www.facebook.com/BecksHrvatska/notes U svakom krugu Natječaja Organizator će podijeliti po 8 nagrada. Nagrade u prvom krugu natječaja:
 • 1. Cavea stolica - Kolar design
 • 2. Sheriff and Cherry poklon bon
 • 3. Grupa products Model lampa
 • 4. ELFS - poklon bon
 • 5. Mondo bicikl ženski
 • 6. Urban Watch - poklon bon
 • 7. Dizajnholik - poklon bon
 • 8. Marinski Heartmades - set kuglica za bor -
Nagrade u drugom krugu natječaja:
 • 1. Grupa products Ili Ili  cats hat lampa
 • 2. Amarie poklon bon
 • 3. Mondo bicikl ženski
 • 4. Željka Zrnić "one day stand"  vješalica za robu -
 • 5. Borboleta poklon bon
 • 6. CLOX poklon bon
 • 7. Dizajnholik poklon bon
 • 8. Marinski Heartmades - set kuglica za bor
Nagrade u trećem krugu natječaja:
 • 1. Davorin Kulaš - Stripes lampa
 • 2. IK studio - poklon bon
 • 3. Ana Tevšić - Twister lamp
 • 4. Sheriff and Cherry poklon bon
 • 5. Sexy Plexy poklon bon
 • 6. Mustra - poklon bon
 • 7. Marinski Heartmades - set kuglica za bor
 • 8. Sheriff and Cherry poklon bon
Jedan Sudionik može osvojiti najviše jednu nagradu. 24 sudionika (8 u svakom krugu) čiji radovi budu od strane žirija izabrani kao najuspješniji osvajaju svaki po jednu nagradu. Sudionik nema pravo zahtijevati drugačiju nagradu od one koja je ovdje navedena. Nagrada nije zamjenjiva za novac, druge proizvode ili usluge. Preuzimanjem nagrade od strane Sudionika prestaju sve obveze Organizatora prema njemu temeljem ovog nagradnog natječaja.
Članak 7.
Organizator će Sudionicima osvojene nagrade dostaviti putem pošte. Preuzimanjem nagrade od strane Sudionika prestaju sve obveze Organizatora prema njemu temeljem ovog nagradnog natječaja.
Članak 8.
Organizator će pregledati sve prijavljene tekstove i zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati prijavljene Sudionike ako:
 • • Sudionik prekrši Pravila;
 • • Sudionik ne odgovori na upit Organizatora u roku od 24 sata ili ostavi netočne osobne podatke ili iz drugog razloga nije moguće stupiti s njim u kontakt;
 • • se prijavom teksta prelazi ukupan broj mogućih prijava naveden u članku 3. ovih Pravila;
 • • tekst ne pridržavaju se teme Natječaja;
 • • osoba koja se nalazi u tekstu zatraži njeno uklanjanje iz Natječaja;
 • • prijavljeni tekst nije autorsko djelo Sudionika koji ih prijavljuje, ili Sudionik ne pruži dokaz o autorskom djelu ili potrebnim suglasnostima osoba koje se nalaze na fotografiji za korištenje u roku od 24 sata na upit Organizatora;
 • • Sudionik se koristi lažnim profilom kako bi prijavio tekst. Lažnim profilima će se smatrati svi profili za koje postoji razumna sumnja da su kreirani isključivo u svrhe prijave teksta;
 • • Prijavljeni tekst je uvredljivog ili vulgarnog sadržaja, spominju se ili prikazuju javne osobe ili tekst na bilo koji način predstavlja sadržaj koji nije u skladu sa zakonom.
Članak 9.
Organizator zadržava pravo prekinuti Natječaj, u slučaju okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvidjeti, spriječiti, otkloniti ili izbjeći, u kojem slučaju se oslobađa svih mogućih nastalih obveza prema Sudioniku. Organizator ne snosi nikakvu odgovornost zbog tehničkih problema ili grešaka u unosu podataka i drugih razloga koji ne ovise od Organizatora. Sudionik koji sudjeluje u Natječaju prihvaća prava i obveze iz Pravila. Organizator zadržava pravo promjene Pravila, o čemu će svi Sudionici biti pravovremeno obaviješteni objavom na stranici https://www.facebook.com/BecksHrvatska/notes. U slučaju spora između Organizatora i Sudionika nadležan je Općinski sud u Zagrebu.
Članak 10.
Ovaj Natječaj nije ni na koji način povezan s Facebookom, Facebook ga ne promiče niti sponzorira. Vaše podatke koje dajete isključivo za potrebe potpune funkcionalnosti ovog natječaja, dajete Zagrebačkoj pivovari d.o.o., a ne Facebooku. Napominjemo, Facebook je javni prostor i objava bilo kojeg sadržaja (uključujući i fotografije) može predstavljati zadiranje u privatnost kako samih sudionika natječaja tako i trećih osoba. Ukoliko sudionici natječaja objave kakav sadržaj/fotografije na našoj stranici smatrat ćemo da su ga objavili svojevoljno te Zagrebačka pivovara ne snosi odgovornost za sadržaj istih, kao niti za zlouporabu korištenjem takovog sadržaja od bilo kojih trećih osoba. Također, smatrat ćemo ako su sudionici objavili bilo kakav sadržaj na našoj Facebook stranici (uključujući fotografije, tekstualne poruke, komentare, bilo koje osobne podatke i sl.) da imaju sva potrebna ovlaštenja za objavu takvog sadržaja. Takvom objavom sudionici natječaja daju našoj tvrtki dopuštenje za korištenje cjelokupnog objavljenog sadržaja u marketinške i bilo koje druge komercijalne svrhe te se ujedno odriču svih materijalnih i bilo kojih drugih prava koja im po tom osnovu pripadaju. Sudjelovanjem u ovom natječaju sudionici su suglasni da Organizator prikuplja, obrađuje i objavljuje njihove osobne podatke koje su sudionici sami pružili u ovom natječaju (kao što su njihovo ime, adresa, e-mail adresa, slika i sl.) te se njima koristi u marketinške i promocijske svrhe vezano uz ovaj nagradni natječaj, i to isključivo, vremenski i teritorijalno neograničeno, u svim medijima. Sudionik je slobodan u svakom trenutku uskratiti svoj pristanak u pogledu prikupljanja i obrade osobnih podataka i prihvaća da takvo uskraćivanje može dovesti do nemogućnosti sudjelovanja na Natječaju.

Naša Pravila zaštite privatnosti i Uvjeti i odredbe nedavno su ažurirani, a stupaju na snagu 22. svibnja 2018. Pročitajte te dokumente u cijelosti kako biste bili sigurni da razumijete na koji način korporacija Molson Coors prikuplja, upotrebljava i otkriva vaše podatke. Pritisnite ispod za pregled ovog web-mjesta.

Ako ste pročitali ova pravila i ne slažete se s njima, ili ne želite da se vaše informacije upotrebljavaju na taj način, zatvorite ovu stranicu. Za više informacija o načinu na koji prekinuti pretplatu ili ažurirati svoje informacije, pregledajte Pravila zaštite privatnosti.